Cegła Zendra to cegła pozagatunkowa, która powstaje w wyniku naturalnego procesu wypału w piecu kręgowym typu Hofmana opalanym węglem. W trakcie procesu, część z cegieł poddana jest oddziaływaniu wyższych temperatur (przekraczających 1000 stopni Celsjusza), przez co charakteryzują się one tzw. skurczem termicznym (i przez co nieznacznym odchyleniem wymiarów), przy równoczesnym uzyskaniu ciekawej kolorystyki i niekiedy wyjątkowej struktury powierzchni pokrytej charakterystycznymi spiekami. Wyodrębniliśmy dla Państwa następujące gamy kolorystyczne Zendry:

Cegła dekoracyjna Zendra – standard

Cegła dekoracyjna Zielona

Cegła dekoracyjna Kamienna