Opis
Zdolność akumulacji ciepła, ognioodporność, wysoka wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność akustyczna.
Właściwości
Wymiary: 250mm x 120mm x 65mm
Masa: ok. 3,0 kg
Wytrzymałość na ściskanie: 31,1 MPa
Nasiąkliwość: śr. 21,5
Mrozoodporność: zgodna z wymaganiami normyWspółczynnik przenikania ciepła K dla ścian z obustronnym tynkiem grubości 2 x 1,5 cm przy warunkach średniowilgotnych:
K = 1,92 W)m2K dla ściany 25 cm
K = 1,47 W)m2K dla ściany 38 cm
K = 1,19 W)m2K dla ściany 51 cm

Cegła posiada atest

Zastosowanie
Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp.

Cegła paletowana po 363 sztuk. Waga 1,2 tony.

Zużycie materiału przy grubości muru 12 cm – 50 szt./m2